สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 106
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 493,141
20 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
ท่านรู้จักศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากที่ใด?
เอกสาร/แผ่นพับ
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต (facebook ,google)
ออกหน่วยเคลื่อนที่
การจัดงานต่างๆ ประชุม อบรม
เว็บไซต์ www.ddc.go.th
 ปรัชญาองค์กร


ปรัชญาองค์กร          
       
        สร้างคุณค่า ด้วย คุณภาพ

 

 
วิสัยทัศน์                  

       เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ


 
พันธกิจ        
  • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
  • พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
  • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
  • เพื่อให้คนพิการกลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้   มีอาชีพ  มีรายได้​
  • ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ  เป็นองค์กรสวัสดิการสังคมด้านอาชีพคนพิการ  
 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
     D          Duty, Discipline     รู้หน้าที่ มีวินัย
     E          Environment          ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
     V          Value, Vision          พร้อมสร้างคุณค่าอย่างมีจินตนาการ
     E          Ethic                        บนพื้นฐานจริยธรรม
     L          Love, Learning        นำความรักและการเรียนรู้
     O         Originality               สู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
     P          Proud                      ด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร
 

Copyright by ddc.go.th
Engine by MAKEWEBEASY