สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 141
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 493,176
20 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
ท่านรู้จักศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากที่ใด?
เอกสาร/แผ่นพับ
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต (facebook ,google)
ออกหน่วยเคลื่อนที่
การจัดงานต่างๆ ประชุม อบรม
เว็บไซต์ www.ddc.go.th
 ยุทธศาสตร์
 

1.วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ

 

2.พันธกิจ

1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
3) พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

 

3.ค่านิยม

D  :  Duty, Discipline รู้หน้าที่ มีวินัย
E  :  Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
V  :  Value , Vision พร้อมสร้างคุณค่าอย่างมีจินตนาการ
E  :  Ethic บนพื้นฐานจริยธรรม
L  :  Love , Learning นำความรักและการเรียนรู้
O  :  Originality สู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
P  :  Proud ด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร

 

4.ยุทธศาสตร์

1) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้คนพิการ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน


5.เป้าประสงค์

1. เพื่อให้คนพิการกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ เป็นที่รู้จัก มีคุณภาพ มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อให้เงินทุนฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของเงินทุนฯ

 

Copyright by ddc.go.th
Engine by MAKEWEBEASY